De werkelijke betekenis van winnen...

Percentage van het totaal aantal incidenten, per CBAS-categorie, voor de geobserveerde trainer-coaches tezamen. Nederlandse gegevens: 6 (volleybal, NVS) trainer-coaches, 7.795 incidenten (Pleizier, 2003). Amerikaanse gegevens: 51 (honkbal-) 'coaches', 57.213 incidenten (Smoll, Smith & Curtis, 1978).

CBAS - categorie Nederl. volleybal coaches Amerik. honkbal coaches
Reagerend gedrag van de trainer-coach
1. Positief belonende reactie 18,1 % 17,1 %
2. Geen reactie 3,4 % 4,2 %
3. Een aan de fout gerelateerde aanmoediging 10,3 % 3,1 %
4. Een aan de fout gerelateerde technische instructie 21,4 % 4,2 %
5. Bestraffing 3,2 % 1,8 %
6. Bestraffende, aan de fout gerelateerde, technische instructie 3,5 % 1,0 %
7. Het negeren van een fout 4,6 % 3,7 %
8. Controle / overwicht /macht krijgen en/of houden 0,7 % 1,7 %
Totaal percentage Reagerend Gedrag (cat'n 1 t/m 8) 65,3 % 36,8 %
Spontaan gedrag van de trainer-coach
9. Algemene technische instructie 7,3 % 27,3 %
10. Algemene aanmoediging 13,1 % 21,4 %
11. Organisatie 12,5 % 8,4 %
12. Algemene communicatie 1,9 % 6,1 %
Totaal percentage Spontaan Gedrag (cat'n 9 t/m 12) 34,8 % 63,2 %
Totaal (cat'n 1 t/m 12) 100,1 % 100,0 %

« terug naar CBAS-overzichtspagina