De werkelijke betekenis van winnen...

Percentage van het totaal aantal incidenten, per CBAS-categorie, voor de geobserveerde trainer-coaches tezamen. Amerikaanse gegevens: 51 (honkbal-) 'coaches', 57.213 incidenten (Smoll, Smith & Curtis, 1978).

CBAS - categorie Amerik. honkbal coaches
Reagerend gedrag van de trainer-coach
1. Positief belonende reactie 17,1 %
2. Geen reactie 4,2 %
3. Een aan de fout gerelateerde aanmoediging 3,1 %
4. Een aan de fout gerelateerde technische instructie 4,2 %
5. Bestraffing 1,8 %
6. Bestraffende, aan de fout gerelateerde, technische instructie 1,0 %
7. Het negeren van een fout 3,7 %
8. Controle / overwicht /macht krijgen en/of houden 1,7 %
Spontaan gedrag van de trainer-coach
9. Algemene technische instructie 27,3 %
10. Algemene aanmoediging 21,4 %
11. Organisatie 8,4 %
12. Algemene communicatie 6,1 %

« terug naar CBAS-overzichtspagina