De werkelijke betekenis van winnen...


STOPPEN ... Nu wij nog...

Wij, Frank en ik, hebben het de afgelopen jaren met verve geprobeerd: het gedachtegoed van CDNV te verspreiden. Da’s op allerlei momenten en plaatsen best aardig gelukt, maar al met al toch ook minder gelukt dan we gehoopt hadden. De gedachte die wij onder andere op de site verkondigden, is bijvoorbeeld geheel voorbij gegaan aan NOC*NSF, althans: als je de tekst moet geloven in het recent verschenen NOC*NSF-boek 'De weg naar het podium' (Talent-herkenning en -ontwikkeling in de Nederlandse topsport). JvR schreef er een stevige recensie over (2018). Een pdf van dit artikel is hieronder als bijlage bij dit allerlaatste stukje Actueel gevoegd. En: verspreiden mag! Graag zelfs... 

De website trekt de laatste jaren relatief weinig bezoekers, en heeft zeer weinig terugkerende bezoekers. 

We hebben enkele maanden geleden de beslissing genomen. Met de huidige boodschap wordt de beslissing wereldkundig gemaakt.  Alea iacta est, de website gaat op zwart, wordt uit de lucht genomen. De contact-mogelijkheid is nu alweer enkele maanden afgesloten.

Degene die met Frank of met mij contact zou willen opnemen kan dat doen op het volgende mail-adres:        coachesdienooitverliezen@outlook.com.  

We zouden het plezierig vinden om reacties te ontvangen op onze beslissing om te stoppen, maar nog véééél liever zouden we iets horen over initiatieven die ‘onze missie’ als uitgangspunt hebben genomen. Er moeten toch ook anderen zijn die sport op ‘onze’ manier bekijken en beleven.... 

 

Frank van den Boogaard (ook: vandenboogaardf@gmail.com)

Jacques van Rossum (ook: jhavanrossum@hotmail.com) 

PS Op 25 mei j.l. werd de Algemene verordening gegevensbeschermingvan kracht, een door ‘Europa’ opgelegd regelsysteem. Wij nemen de privacy van iedereen die onze site bezoekt of in het verleden bezocht heeft, zeer serieus. Wij doen niets met de door u achtergelaten persoonlijke informatie, en hebben dat ook nooit gedaan. We hebben dat soort gegevens dus ook nooit gedeeld met andere partijen, voor commerciële of andere doeleinden. Nu we onder de nieuwe wettelijke verordening verplicht worden tot een registratie-systeem en bijvoorbeeld ook een contract dienen af te sluiten met Google voor het door hen gebruiken van bezoekers-informatie, hebben we besloten dit als een druppel te zien die de emmer heeft doen overlopen: we stoppen met het aanbieden van de CDNV-site. We hebben er gewoon even genoeg van, van overheidsmaatregelen die de grote vissen iets minder vrij laat zwemmen,maar de kleintjes het water aan de lippen zet. Wij zijn niet, en nooit, in de ‘markt’ geweest om stevige lappen juridische tekst te verwerken, teneinde onszelf en onze ‘site-beheerder’ schadevrij door een verordening als de onlangs ingevoerde te loodsen. 

Bijlage(n)

Actueel