De werkelijke betekenis van winnen...

In de brochure 'Coaches die nooit verliezen' wordt een genuanceerd beeld van 'winnen' geschetst. Het centrale motto van de brochure is geheel in overeenstemming met wat in de brochure 'Ouders in de Sport' wordt verkondigd (klik hier voor brochures).

De achtergrond bij het vertalen en bewerken van de oorspronkelijk Amerikaanse 'Coaches..' brochure is dat in een longitudinaal onderzoek naar talentontwikkeling in de sport is gebleken dat talenten aangeven meer gericht te zijn op de eigen individuele vooruitgang (verbetering, progressie) dan in korte-termijn succes (wedstrijden winnen). Dit longitudinale onderzoek omvat een periode van 8 jaar. Jeugdige, adolescente sporters van atletiek en volleybal zijn in hun sportloopbaan gevolgd. Het onderzoek is financieel ondersteund door het ministerie van VWS. In het voorjaar van 2004 heeft volgens de planning de laatste meting plaatsgevonden. In 2005 is het eindrapport verschenen, van de hand van Jacques van Rossum: "Volhouden of afhaken: Een longitudinaal onderzoek naar talent-ontwikkeling in de sport, met aandacht voor dropouts en toppers". Het rapport is helaas niet meer verkrijgbaar; er staat een exemplaar van het rapport in de Koninklijke Bibliotheek (Den Haag) en in de bibliotheek van de Vrije Universiteit (Amsterdam). Een samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten is bij de downloads te vinden.

Vanuit het genoemde onderzoeksresultaat ligt het voor de hand dat getalenteerden meer baat hebben bij een trainer/coach die op langere-termijn progressie gericht is dan bij een trainer/coach die met name het resultaat van de komende wedstrijd voor ogen heeft. Deze 'boodschap' komt ook nadrukkelijk naar voren in de brochure. Feit is verder dat de in de brochure weergegeven visie en tips ('doen' en 'niet doen') gebaseerd zijn op uitgebreid wetenschappelijk onderzoek van de Amerikaanse sportwetenschappers Frank Smoll en Ronald Smith (University of Washington, Seattle) (zie Downloads voor enkele onderzoeksresultaten en de wetenschappelijke referenties). De in de brochure weergegeven visie vertegenwoordigt dus ook veel meer dan 'een' opvatting. De brochure kan dan ook zeker beschouwd worden als een handige en handzame handleiding voor effectief coachen.

De Nederlandse vertaling en bewerking is mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS. Van hetzelfde ministerie werd een financiƫle bijdrage ontvangen om een onderwijs-module voor een thema-bijeenkomst te ontwikkelen.

Bijlage(n)

Actueel